Senin, 22 Juli 2013

Contoh Surat Mandat

( KOP SURAT )


S U R A T    M A N D A T
Nomor : ...... /................./...../20.....Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Primer Kopelra Cirebon memberi mandat penuh kepada :


         Nama                :  .................................................................
         Jabatan              :  .................................................................
         Alamat               :  .................................................................
         Keperluan           :  ................................................................
                                    .................................................................

Demikian Surat Mandat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.Cirebon, 19 Maret 2010

..............................................
Sekretaris,
.......................................

Tidak ada komentar:

Posting Komentar